Hur får vi fler män att engagera sig i arbetet med och för jämställdhet?

Stefan Alariksson, VD på Dell Technologies i Sverige, om hur de arbetar med dessa frågor. Under de 30 år som Stefan arbetat som chef har han tyvärr ställts inför många situationer där någon tagit sig friheter på andras bekostnad; kränkningar eller rena sexuella trakasserier eller övergrepp. Varenda gång är det en kvinna som är drabbad… varenda gång är det den drabbade kvinnan som måste dra i larmklockan om händelsen, trots att det oftast funnits andra i rummet när det hände. De största utmaningarna för att uppnå jämställdhet utgörs av kulturella normer, brist på uppriktig vilja hos ledningen samt bristande medvetenhet och utbildning hos de anställda. Kulturen avseende jämställdhet och inkludering i en organisation är ett eko av ledarnas eget beteende. Förändringen av branschen mot jämställdhet kräver att män & kvinnor står upp för en inkluderande kultur med en tydlig värdegrund. Den enskilt viktigaste frågan är att ALLA får gå till jobbet och vara trygg, annars saknas helt grund för jämställdhet eller inkludering – allt detta kommer Stefan beröra under sin session. Speaker: Stefan Alariksson

General inquiries:

info@womenintech.se

Åsa Johansen

Director

asa.johansen@womenintech.se

Elin Eriksson

Creative director and curator

elin.eriksson@womenintech.se

Annsi Krol

Business development

annsi.krol@womenintech.se

Join us

Our membership is completely free and doesn't come with any obligations. You'll hear from us with news, invitations to meet-ups, the main conference, digital talks and the occasional question, offering or survey.

Join Us