13:00-13:45 FOCUS SESSION

Hur får vi fler män att engagera sig i arbetet med och för jämställdhet?

Partner: Dell

Kom och lyssna till Stefan Alariksson, VD på Dell Technologies i Sverige, om hur de arbetar med dessa frågor. Under de 30 år som Stefan arbetat som chef har han tyvärr ställts inför många situationer där någon tagit sig friheter på andras bekostnad; kränkningar eller rena sexuella trakasserier eller övergrepp. Varenda gång är det en kvinna som är drabbad… varenda gång är det den drabbade kvinnan som måste dra i larmklockan om händelsen, trots att det oftast funnits andra i rummet när det hände.

De största utmaningarna för att uppnå jämställdhet utgörs av kulturella normer, brist på uppriktig vilja hos ledningen samt bristande medvetenhet och utbildning hos de anställda. Kulturen avseende jämställdhet och inkludering i en organisation är ett eko av ledarnas eget beteende. Förändringen av branschen mot jämställdhet kräver att män & kvinnor står upp för en inkluderande kultur med en tydlig värdegrund. Den enskilt viktigaste frågan är att ALLA får gå till jobbet och vara trygg, annars saknas helt grund för jämställdhet eller inkludering – allt detta kommer Stefan beröra under sin session.

Du får även chansen att träffa och nätverka med flera av våra kvinnliga ledare på Dell Technologies.

Speaker: Stefan Alariksson

14:00-14:45 FOCUS SESSION

Unleash the power of data

Partner: Electrolux

Data is everywhere – and you can use it to advance your career, no matter your field. Find out from our experts about how we’re using the power of data for business decisions across Electrolux, from more sustainable operations to world-class UX design.

Learn how we’re scaling analytics throughout our operations, and the crucial steps needed for building high-quality analytics solutions. Then dive into how we’re using soft and hard data to create amazing mobile app experiences for our customers.

The grand finale? Our data dynamos will share how data literacy and skills can help you supercharge your career, with practical examples of how you can apply them to your daily work, no matter your role or industry. Raise the bar using data and insight and increase your influence today!

Speakers: Alexis Macleod, Linda Rothan Cederberg