13:00-13:45 FOCUS SESSION

Att skydda Det Fria Ordet

Partner: Bonnier News AB

Med över 2 000 journalister, 200 varumärken och en publik bestående av sex miljoner läsare i Sverige är Bonnier News en aktör som både bevakar och utsätts för hot. Möt Liselott Ahlberg, IT Chef, och Helene Rapp, Senior projektledare Informationssäkerhet i ett samtal om yttrandefrihet, säkerhetsfrågor och vikten av att värna om det fria ordet för ett demokratiskt samhälle och hur de tekniskt arbetar för att skydda det.

Speakers: Liselott Ahlberg, Helén Rapp, Lovisa Bergstedt

14:00-14:45 FOCUS SESSION

Progression, not perfection

Partner: Volvo Cars

Do a perfect job. Find the perfect solution. Be the perfect woman. Unfortunately, perfection doesn’t exist. So what if we changed focus? Let’s instead aim instead for progress; in our technology, in our workspaces, in equality, and in ourselves. Volvo Cars has invited three women from three different generations, backgrounds and career stages to discuss progress in the tech space, in gender and diversity, and in their own career journeys. We’d love to share their stories with you.

Speakers: Cecilia Johansson, Annika Albertsson, Robyn Nel, Malabika Ray